Periodyzacja

deepWORK® i IRON SYSTEM® = trening siłowy

IRON SYSTEM® wyróżnia się na tle innych treningów poprzez unikalny , naukowy rozwój. Niniejszym różne, metody inter-konstruktywne i uzupełniające szkolenia wykorzystywane są w określonych odstępach czasu, które zakłócają odpowiednio wynikającej homeostazę organizmu i zmuszają ją do przestawienia, czyli efektów treningu. Myśli o treningu wytrzymałościowym wobec mięśni przerostu lub treningu energicznych vs powolnych ruchów, różnych gęstościach ekspozycji itp deepWORK® doskonale wpisują się w periodyzaccję IRON SYSTEM®. Jak w różnych programach IRON SYSTEM®, zarówno życie i układ krążenia jest trenowany w deepWORK®.Formularz obciążenia mięśni i układu krążenia różnią sie, zapewniając w ten sposób zamierzone zaburzenia homeostazy. Oznacza to: deepWORK® jest bodzcem szkolenia, które popycha IRON SYSTEM® do wzmocnienia organizmu oraz kolejnych nowych efektów korekty / szkoleniowych.

Przeszkoleni instruktorzy deepWORK® posiadają wszystkie dołączone informacje.

7 etapach energii


read more

Specyfika interwałów, odstępy czasowe


read more

Definicje


read more

Eventy oraz podróże


read more